Bemutatkozás

A Szociális Foglalkoztató alapításának évében – 1991-ben –, a városban és környékén a 2500 főt meghaladta azon emberek száma, akik valamilyen betegség miatt munkaképességüket részben, vagy teljesen elvesztették.

Ezeknek az embereknek egy része az akkor még működő városi „nagyüzemekben” ún. rehabilitációs állásokat töltött be, vagy otthon ült tétlenül, kiesve a munka világából, lassan a maradék munkakészségét is elveszítve. A soproni „nagyüzemek” már szétesésük hajnalán megváltak az egyébként is hátrányban lévő emberektől.

A Szociális Foglalkoztatót ezen megváltozott munkaképességű, rokkant, vagy egyéb hátrányuk miatt a munkaerőpiacról kiszoruló emberek támogató foglalkoztatására hozta létre Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1991. április 16-án. Alapítása óta ismert gazdasági környezetben és pályázati támogatásokat is igénybe véve képes volt fejlődni úgy, hogy a működéséhez szükséges bevételei folyamatosan növekedtek, miközben az önkormányzat támogatása százalékarányosan folyamatosan csökkent.

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya 80% feletti. Az önkormányzati támogatás mértéke 8–4% között változott az elmúlt időben. 2007. július 1-én költségvetési intézményből átalakultunk közhasznú társasággá, így a nevünk Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. lett. A tulajdonos 100%-ban az S.M.J.V. Önkormányzata maradt.

A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény úgy rendelkezik, hogy a közhasznú társaságoknak 2009. június 30. napjáig át kell alakulniuk nonprofit gazdasági társasággá, ezért 2009. január 26-tól a kht. nonprofit Kft.-ként végzi tovább tevékenységét FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. néven, jogutódként.

A FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Kft. részmunkaidős munkaviszonyban foglalkoztatja a megváltozott munkaképességű dolgozókat. A foglalkoztatás 4, 5, 6 illetve 7 órában történik.

Jelenleg 134 főt foglalkoztatunk az alábbiak szerint:
115 fő megváltozott munkaképességű dolgozó
16 fő aktív munkavállaló, aki 6 és 8 órában dolgozik az irányítás, a számvitel, a munkaszervezés stb. területén.

Kik dolgozhatnak nálunk? Hogyan történik a felvétel?

Azok a személyek dolgozhatnak a FORENO Nonprofit Kft.-nél, akik a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal komplex minősítést végző szakértői bizottságának érvényes szakvéleményével rendelkeznek, illetve ezen szakvélemény szerint minősítési kategóriájuk a következő: C1, C2, B1, B2, D, E.

Az új dolgozók esetében mindig megvizsgáljuk, hogy alkalmas-e a jelentkező az adott területre, nincs-e valamilyen egészségi problémája, mely korlátozza a munkavégzésben. Ebben a segítségünkre van a foglalkoztatás-egészségügyi orvos is, akihez a munkavállalót irányítjuk.

A felvétel menete a következő:

Munkaerő-igény bejelentése a Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályához. Ezután elkezdik a munkaerő-igényünk alapján értesíteni a megfelelő megváltozott munkaképességű munkavállalókat, hogy jelenjen meg cégünknél munkalehetőség miatt. Amennyiben az illető megjelenik, és vállalja az adott munkalehetőséget, akkor kerül sor a felvételre.

Munkába álláshoz szükséges dokumentumok:

 • Személyi igazolvány
 • Lakcím kártya
 • Adókártya
 • TAJ kártya
 • Rehabilitációs kártya (amennyiben tranzit minősítéssel rendelkezik B1 vagy C1)
 • Komplex minősítési szakvélemény
 • Rehabilitációs ellátás megállapításáról vagy elutasításáról szóló határozat
 • Rokkantsági ellátás megállapításáról vagy elutasításáról szóló határozat
 • Hatósági bizonyítvány
 • Ellátást igazoló zöld szelvény, melyet minden évben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állít ki.
 • TB kiskönyv
 • Bankszámlaszám
 • Amennyiben gondnokság alá van helyezve, az erről szóló határozat.
 • Fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyen ellátással.
 • Rokkantsági járadék megállapításáról szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyen ellátással
 • Emelt összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyen ellátással
 • Árvaellátás megállapításáról szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyen ellátással.
 • Foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmasság
 • Iskolai bizonyítványok
 • Egyéb képzettséget igazoló dokumentumok
 • Ajánlattételi lap vagy Közvetítő lap, melyet az RSZSZ állít ki felvétel esetén

További információ: Kollár Melinda szociális munkás 06-99/511-880/104 mellék