Bemutatkozás

A Szociális Foglalkoztató alapításának évében – 1991-ben –, a városban és környékén a 2500 főt meghaladta azon emberek száma, akik valamilyen betegség miatt munkaképességüket részben, vagy teljesen elvesztették.

A Szociális Foglalkoztatót ezen megváltozott munkaképességű, rokkant, vagy egyéb hátrány miatt a munkaerőpiacról kiszoruló emberek támogató foglalkoztatására hozta létre Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 1991. április 16-án.

A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak aránya 90% feletti. Az önkormányzati támogatás mértéke folyamatosan emelkedett az elmúlt években. 2007. július 1-én költségvetési intézményből átalakultunk közhasznú társasággá, így a nevünk Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. lett. A tulajdonos 100%-ban az S.M.J.V. Önkormányzata maradt. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény úgy rendelkezett, hogy a közhasznú társaságoknak 2009. június 30. napjáig át kell alakulniuk nonprofit gazdasági társasággá, ezért 2009. január 26-tól a kht. nonprofit Kft.-ként végzi tovább tevékenységét FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Nonprofit Kft. néven, jogutódként.

A FORENO Foglalkoztatási és Rehabilitációs Kft. részmunkaidős munkaviszonyban foglalkoztatja a megváltozott munkaképességű dolgozókat. A foglalkoztatás 4, 5, 6, 7 illetve 8 órában történik.

Jelenleg – 2018.évben – 126 főt foglalkoztatunk az alábbiak szerint:
114 fő megváltozott munkaképességű dolgozó
12 fő aktív munkavállaló, aki 6 és 8 órában dolgozik az irányítás, a számvitel, a munkaszervezés területén.

Kik dolgozhatnak nálunk? Hogyan történik a felvétel?

Azok a személyek dolgozhatnak a FORENO Nonprofit Kft.-nél, akik a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal komplex minősítést végző szakértői bizottságának érvényes szakvéleményével rendelkeznek, illetve ezen szakvélemény szerint minősítési kategóriájuk a következő: C1, C2, B1, B2, D, E.

Az új jelentkezők esetében mindig ellenőrizzük, hogy alkalmas-e az adott munkakör betöltésére, nincs-e olyan egészségi problémája, mely korlátozza a munkavégzésben. Ebben a segítségünkre van a foglalkoztatás-egészségügyi orvos is, akihez a munkavállalót irányítjuk.

A felvétel menete a következő: 

Munkaerő igényünket bejelentjük a Győr-Moson Sopron Megyei Kormányhivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Osztályához. Kérésünknek megfelelően a Rehabilitációs Ellátási Osztály kiértékeli azon megváltozott munkaképességű személyeket, akik alkalmasak a jelzett munkakör betöltésére. Amennyiben a kapcsolatfelvétel megtörténik a munkaadó és a jelentkező között, és a jelentkező alkalmas a feladat ellátására, valamint vállalja a munkaszerződésben ajánlott feltételeket, sor kerül a felvételre.

Munkába álláshoz szükséges dokumentumok:

 • Személyi igazolvány
 • Lakcím kártya
 • Adókártya
 • TAJ kártya
 • Rehabilitációs kártya (amennyiben a következő minősítéssel rendelkezik: B1, B2, C1 vagy C2)
 • Komplex minősítési szakvélemény
 • Rehabilitációs ellátás megállapításáról vagy elutasításáról szóló határozat
 • Rokkantsági ellátás megállapításáról vagy elutasításáról szóló határozat
 • Hatósági bizonyítvány
 • Ellátást igazoló zöld szelvény, melyet minden évben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság állít ki.
 • TB kiskönyv
 • Bankszámlaszám
 • Amennyiben gondnokság alá van helyezve, az erről szóló határozat
 • Fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyen ellátással
 • Rokkantsági járadék megállapításáról szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyen ellátással
 • Emelt összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyen ellátással
 • Árvaellátás megállapításáról szóló határozat, amennyiben rendelkezik ilyen ellátással
 • Foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmasság
 • Iskolai bizonyítványok
 • Egyéb képzettséget igazoló dokumentumok
 • Ajánlattételi lap vagy Közvetítő lap, melyet a GYMS Megyei Kormányhivatal állít ki a felvétel során

További információ: Kollár Melinda rehabilitációs tanácsadó; 06-99/511-884